Wat is de isolatiewaarden van glas?

hr-glas hoogrendementsglas

De mate van isolatie van glas hangt sterk af van het soort glas. In het algemeen geldt dat ‘hoe beter de isolatie is van het glas, des te beter een ruimte is geïsoleerd’. Goede isolatie verhoogt het wooncomfort, omdat warmte in de winter langer in de woning blijft. En in de zomer blijft de koele lucht overdag langer in de woning hangen. De mate van isolatie wordt bepaald door de ‘U-waarde’. Hoe lager de U-waarde, des te beter de ruimte is geïsoleerd.

U-waarde van glas

Gas in de spouw en de aanwezigheid van een isolerende coatinglaag hebben veel invloed op de isolatiegraad. Aan de rechterzijde van deze pagina, vindt u de U-waarden van enkel, dubbel en driedubbel glas. Bekijk ook alvast de tabel van de volgende paragraaf, waar u de U-waarden van HR-glas kunt vinden. Als we de U-waarden vergelijken, dan zien we dat HoogRendementsglas het best isoleert. Dit heeft grotendeels te maken met de aanwezigheid van een goed isolerende coatinglaag. Deze laag verbeterd de mate van isolatie enorm en dit is een unieke techniek die aan Hoogrendementsglas is toegevoegd. Bij nog sterker isolerend glas is zelfs nog een gas toegevoegd aan de spouw. Een gas zoals ‘Argon’ of nog beter ‘Krypton’ wordt toegevoegd aan de spouw tussen de ruiten, hetgeen de isolatiewaarde ten goede komt. De U-waarde bepaald echter of het glas geclassificeerd wordt als HR, HR+ of HR++ glas. Dit ongeacht de toegepaste techniek.

U-waarden van HR-glas

HR-glas is onderverdeeld in drie klassen, te weten ‘HR-glas, ‘HR+ glas’ en ‘HR++ glas’. Het is wat dat betreft vrij eenvoudig, want glas met een U-waarde onder 1.2 betreft ‘HR++ glas’. Aan glas met een U-waarde tussen 1.2 en 1.6 wordt de klasse HR+ glas toegekend en isolatieglas met een U-waarden tussen 1.6 en 2.0 krijgt de classificatie ‘HR glas’.

naar overzicht